دیدگاه های اخیر
جستجو
مالي
جلسه کمیسیون معاملات در شهرداری حسن آبادفشافویه
جلسه کمیسیون معاملات در شهرداری حسن آبادفشافویه
«آگهی تجدید مناقصه عمومی»(تمدیدمدت زمان )
«آگهی تجدید مناقصه عمومی»(تمدیدمدت زمان ) نصب وراه اندازی دوربین های پایش تصویری فاز 2
📣«آگهی مزایده عمومی»
توزیع فیش‌های عوارض نوسازی و مشاغل شهرداری حسن آبادفشافویه آغاز شد
جلسه مزایده جمع آوری ضایعت سطح شهر حسن آباد
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 07:43 1399/12/16