هدرسایت
بدون تصویر
شيرزاد يعقوبي
شهردار حسن آباد فشافویه

تصویر معاونت
شیرزاد یعقوبی حوزه شهردار

  میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد

  رشته تحصیلی : حقوق جزاء و جرم شناسی

  محل تحصیل و نام دانشگاه : دانشگاه تهران پردیس البرز

  مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

  سال فارغ التحصیلی : 1392

  محل خدمت ، سمت / پست سازمانی ، توضیحات

  1. کارمند رسمی شهرداري پیشوا - کارمند رسمی شهرداري پیشوا - 1376  تا کنون
  2. شهرداري پیشوا - شهردار پیشوا - 1388 الی 1396
  3. فرمانداري پیشوا - معاون برنامه ریزي و اداري مالی و معاون فنی عمرانی فرمانداري پیشوا - 1398 الی 1397
  4. شهرداري شریف آباد -  شهردار شریف آباد - 1398 الی 1400/05/15
  5. شهرداري حسن آباد - شهردار حسن آباد فشافویه - 1400/6/26 تا کنون
    

  سایر فعالیت هاي اجرایی

  1. کارآموز قضایی دادگستري
  2. عضو شوراي حل اختلاف و کارشناس خبره محلی
  3. قبولی در آزمون سردفتري اسناد رسمی و مشاورین حقوقی و وکالت

تصویر معاونت
جهانبخش خندان معاون شهردار
معاونت ها
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 11:17 1403/4/23