خبر فوری هزینه سالانه بالغ بر50میلیارد ریالی شهرداری حسن آباد برای نگهداری فضای سبز 1399/10/14

هزینه سالانه بالغ بر50میلیارد ریالی شهرداری حسن آباد برای نگهداری فضای...

هزینه سالانه بالغ بر50میلیارد ریالی شهرداری حسن آباد برای نگهداری فضای سبز

مسئول فضای سبز شهرداری گفت : سالیانه برای نگهداری تقریبا 60 هکتارفضای سبز درشهربالغ بر 50 میلیارد ریال هزینه می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آباد: مصطفی طاهری مسئول فضای سبز با بیان اینکه درحال حاضرسرانه فضای سبز درحال حاضر98/12مترمربع است که سالیانه بالغ بر50میلیارد ریال هزینه نگهداری وهزینه های جاری شامل تهیه گل وگیاه وخریدملزومات شامل الکتروپمپ ها ی شناور، خریدکود دامی وشیمیایی ، خاک مناسب زراعی و...درحوزه فضای سبز شهرراشامل می شود.

طاهری درخصوص تامین آب برای فضای سبز شهرحسن آبادبیان داشت ، تاکنون آب فضای سبز از طریق سه حلقه چاه آب تحت تملک شهرداری تامین می شد که درفصول گرم دچارمشکل کم آبی بودیم که درسال جاری طی مصوبه شورای اسلامی شهراحداث اولین تصفیه خانه فاضلاب شهری با اعتباری بالغ بر 27میلیاردریال  جهت تامین آب فضای سبز رقم خورد وامیداست با راه اندازی این تصفیه خانه بخشی از مشکلات نگهداری وتوسعه فضای سبزشهربرطرف گردد.

وی درادامه به تشریح فعالیت های 9ماهه شهرداری درحوزه فضای سبزپرداخت وافزود : طی 9ماهه سال جاری بالغ بر5/4 میلیاردریال صرف  نگهداری وهزینه های جاری درفضای سبزشده است .

 مسئول فضای سبزشهرداری درادامه به تشریح فعالیت های این واحد، ازجمله ادامه عملیات اجرای فازدوم بوستان فرهنگ ، اجرای فازسوم جداسازی آب خام از شرب دربرخی ازنقاط شهروعملیات لوله گذاری وانتقال خطوط وشبکه آبرسانی ، آماده سازی بسترکاشت نهال ودرختچه درچندین نقطه ازسطح شهرودرنهایت ، با توجه به فصل سرما، هرس وبازپیرایی درختان درختان فضای سبز ، کودهی و هرس  و...پرداخت .

وی افزود، هرس به‌موقع درختان یکی از اصلی‌ترین کارهایی است که می‌توان برای سلامت درخت انجام داد و هرساله در اواسط فصل پاییز و خواب زمستانه درختان هرس فصلی آغاز و با این طرح کلیه درختان بازپیرایی می‌شوند

وی در ادامه؛ کنترل حجم تاج درخت ورشد ریشه راازاهداف این طرح برشمرد و افزود: هرس درختان باعث افزایش طول عمر درختان، نیاز به استفاده کمتر از آب، حجم سبزینگی مناسب با نوع وسن درختان و همچنین عامل مهمی برای تقویت شاخه‌های جدیدمی شود.

مسئول فضای سبز گفت: این طرح که از هفته های گذشته درشهرآغاز شده است بخش اعظمی از درختان بلوار اصلی شهر هرس شده و طی هفته‌های آینده کلیه درختان و درختچه‌های سطح پارک‌ها، میدان‌ها و بلوارهای شهر هرس پاییزه شده است  واقداماتی  از قبیل کوددهی درختان ، چاله کنی جهت کاشت درخت درمناطقی که نیازبه توسعه فضای سبزدارد وهمچنان ادامه دارد.

وی  ضمن  تشکروقدردانی از شهروندان درنگهداری درختان کاشته شده دردرب  منازل مسکونی وتجاری مشارکت کلیه شهروندان رادرحفظ ونگهداری فضای سبز با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه خواستارشد.

 

  • hassanabadcity.ir/fastnews/4095
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 00:56 1399/11/8