مالي «آگهی تجدید مناقصه عمومی»(تمدیدمدت زمان ) نصب وراه اندازی دوربین های پایش تصویری فاز 2 1399/12/2

📣«آگهی تجدید مناقصه عمومی»(تمدیدمدت زمان )
🔷شهرداری حسن آبادفشافویه درنظرداردبه استنادردیف3030101 بودجه مصوب سال1399 نسبت به اجرای پروژه نصب ،...

📣«آگهی تجدید مناقصه عمومی»(تمدیدمدت زمان )
🔷شهرداری حسن آبادفشافویه درنظرداردبه استنادردیف3030101 بودجه مصوب سال1399 نسبت به اجرای پروژه نصب ، راه اندازی دوربین های پایش تصویری (فاز دوم )   دوربين هاي پايش تصويري شهرحسن آبادفشافویه بااعتبار 5میلیاردریال  (به حروف پنج میلیاردریال ) با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واحرازوصلاحیت فنی ودارای مجوزات لازم ازمراجع ذیصلاح، ازطریق تجدیدمناقصه عمومی اقدام نماید
🔶بدینوسیله از كليه پيمانكاران و شركتهاي  واجد شرایط حقيقي و حقوقي، دارای رتبه بندی از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و داراي گواهي نامه ثبت نام مالياتي ارزش افزوده ؛ شناسه ملي ؛ كد اقتصادي  دعوت میگردد جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به امور قراردادهای شهرداری مراجعه وپس ازتکمیل نسبت به تحويل به دبير خانه شهرداري حسن آبادفشافویه  اقدام نمایند نمایند. ضمناً مهلت قبول پیشنهادات حداکثرده روز پس ازچاپ آگهی نوبت دوم خواهدبود.
1- هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 2- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
3-برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قراردادنشوندسپرده آنان به ترتيب انصراف ضبط خواهدشد.
4- ساير اسناد و اطلاعات و جزييات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گرديده است  
5- دارابودن شرایط احرازوصلاحیت فنی الزامی است
🔸جهت کسب اطلاعات بیشتربه واحدامورقراردادهای شهرداری مراجعه نمایید.                                                                                                                                                      🔸روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه                                                                                                                                                                       
🔵صفحه رسمی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه دراینستاگرام                                                                                                                                             👈       @sh.hasanabad                                                                                                                                                                                                                                                          

    🔰جهت دریافت اخبار شهرومدیریت شهری درکانال اطلاع رسانی شهرحسن آبادفشافویه  عضو شوید🌐👇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             🔰سایت شهرداری حسن آبادفشافویه👈
 hassanabadcity.ir
//eitaa.com/sh_hasanabad
♻️کانال رسمی شهرداری در پیام‌رسان ایتا ♻️
📲@hasanabad_fashafoyeh💠کانال اطلاع رسانی شهرحسن آبادفشافویه

  • hassanabadcity.ir/fastnews/4085
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 07:43 1399/12/16