خبر فوری ‍ 📷تخریب ساخت وسازهای غیرمجازدرحریم شهرحسن آبادوبخش فشافویه 1399/11/6

‍ 📷تخریب ساخت وسازهای غیرمجازدرحریم شهرحسن آبادوبخش فشافویه
🔹دومین مرحله از تخریب ساخت وسازهای غیرمجاز درحریم شهرحسن آبادوبخش فشافویه انجام...

‍ 📷تخریب ساخت وسازهای غیرمجازدرحریم شهرحسن آبادوبخش فشافویه
🔹دومین مرحله از تخریب ساخت وسازهای غیرمجاز درحریم شهرحسن آبادوبخش فشافویه انجام شد.
✍🏼به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آباد فشافویه : صبح روز یکشنبه پنجم بهمن ماه سال جاری ، درراستای اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون اصلاحی حفظ کاربری اراضی کشاورزی ،  عملیات تخریب ساخت وسازهای غیر مجازدرحریم شهرحسن آبادوبخش فشافویه با حضور مسئولین اجرایی وقضایی شهرحسن آبادوبخش فشافویه انجام شدوتاکیدمسئولین براین بودکه همه مالکان وکشاورزان قبل از هرگونه اقدامی درزمینه ساخت وسازدراراضی واقع درحریم شهرمیبایستی قبلا مجوزات مربوطه رااز مراجع ذیربط ( جهادکشاورزی ، کمیسیون زیربنایی شهرداری و... )دریافت نمایند.
🤝روابط عمومی  شهرداری و شورای اسلامی شهر حسن آباد فشافویه                                                                                                                                                                                                   💠🔵صفحه رسمی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه دراینستاگرام  👇                                                                                                                                                   @sh.hasanabad                                                                                                                                                                                                                                                        🔰جهت دریافت اخبار شهرومدیریت شهری درکانال اطلاع رسانی شهرحسن آبادفشافویه  عضو شوید🌐👇                                                                                                                                                                                                                                                                                           📲@hasanabad_fashafoyeh

  • hassanabadcity.ir/fastnews/5924
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 07:43 1399/12/16