بیوگرافی

شیرزاد یعقوبی حوزه شهردار تلفن دفتر کار : 02156222345 آدرس : شهرداری حسن آباد فشافویه ، طبقه اول

سوابق تحصیلی

میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : حقوق جزاء و جرم شناسی

محل تحصیل و نام دانشگاه : دانشگاه تهران پردیس البرز

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

سال فارغ التحصیلی : 1392

سوابق حرفه ای

محل خدمت ، سمت / پست سازمانی ، توضیحات

 1. کارمند رسمی شهرداري پیشوا - کارمند رسمی شهرداري پیشوا - 1376  تا کنون
 2. شهرداري پیشوا - شهردار پیشوا - 1388 الی 1396
 3. فرمانداري پیشوا - معاون برنامه ریزي و اداري مالی و معاون فنی عمرانی فرمانداري پیشوا - 1398 الی 1397
 4. شهرداري شریف آباد -  شهردار شریف آباد - 1398 الی 1400/05/15
 5. شهرداري حسن آباد - شهردار حسن آباد فشافویه - 1400/6/26 تا کنون
   

سوابق علمی پژوهشی

سایر فعالیت هاي اجرایی

 1. کارآموز قضایی دادگستري
 2. عضو شوراي حل اختلاف و کارشناس خبره محلی
 3. قبولی در آزمون سردفتري اسناد رسمی و مشاورین حقوقی و وکالت

سایر فعالیت ها و افتخارات

سایر فعالیت هاي اجرایی :

 1. کارآموز قضایی دادگستري
 2. عضو شوراي حل اختلاف و کارشناس خبره محلی
 3. قبولی در آزمون سردفتري اسناد رسمی و مشاورین حقوقی و وکالت
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد