معرفی شهردار

شیرزاد یعقوبی ( زاده 9 تیر 1349 بابل ) هم اکنون به عنوان شهردار حسن آباد فشافویه فعالیت می کند.

سوابق علمی و تحصیلی

کارشناسی ارشد حقوق جزاء و جرم شناسی از دانشگاه تهران پردیس البرز در سال 1392

سوابق حرفه ای

  1. کارمند رسمی شهرداري پیشوا - کارمند رسمی شهرداري پیشوا - 1376  تا کنون
  2. شهرداري پیشوا - شهردار پیشوا - 1388 الی 1396
  3. فرمانداري پیشوا - معاون برنامه ریزي و اداري مالی و معاون فنی عمرانی فرمانداري پیشوا - 1398 الی 1397
  4. شهرداري شریف آباد -  شهردار شریف آباد - 1398 الی 1400/05/15
  5. شهرداري حسن آباد - شهردار حسن آباد فشافویه - 1400/6/26 تا کنون

سایر فعالیت هاي اجرایی

  1. کارآموز قضایی دادگستري
  2. عضو شوراي حل اختلاف و کارشناس خبره محلی
  3. قبولی در آزمون سردفتري اسناد رسمی و مشاورین حقوقی و وکالت
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد