روابط عمومي جلسه انتخاب هیئت رئیسه سال دوم از دوره ششم شورای اسلامی شهر حسن آباد فشافویه برگزارشد. 1401/5/10

جلسه انتخاب هیئت رئیسه سال دوم از دوره ششم شورای اسلامی شهر حسن آباد فشافویه برگزارشد.

جلسه انتخاب هیئت رئیسه سال دوم از دوره ششم شورای اسلامی شهر حسن آباد فشافویه برگزارشد.

1 - در اجرای ماده 1 آئین نامه داخلی شوراهای اسلامی شهر ، ماده 9 اصلاحی آئین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و مواد 3 و 17 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ، جلسه انتخاب هیئت رئیسه سال دوم از دوره ششم شورای اسلامی شهر حسن آباد (بمدت یکسال) (باستناد دعوتنامه شماره 355/104 مورخ 8/5/1401) در روز دوشنبه مورخ 10/5/1401 در محل ساختمان شورا برگزار و اعضاء از بین خود و با رای مخفی ، رای گیری نمودند و نتیجه ذیل حاصل گردید :

  1. حسن ایلانلو با 5رای به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرحسن آباد
  2. سیدمجتبی موسویان با 5 رای به عنوان نایب رئیس شورای اسلامی شهر
  3.  
  • hassanabadcity.ir/fastnews/4250
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 14:16 1401/5/19