روابط عمومي انجام تست کرونا درشهرداری حسن آبادفشافویه 1400/2/1

دراجرای گام چهارم بسیج مبارزه با کرونا درراستای پیشگیری از شیوع کرونا واطمینان...

دراجرای گام چهارم بسیج مبارزه با کرونا درراستای پیشگیری از شیوع کرونا واطمینان از سلامت کارکنان طرح غربالگری سلامت دربین پرسنل شهرداری حسن آبادفشافویه به اجرادرآمد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه : دراجرای گام چهارم بسیج مبارزه با کرونا درراستای پیشگیری از شیوع کرونا واطمینان از سلامت کارکنان بنابرتاکیدات مدیریت شهری وطی هماهنگی صورت گرفته با مرکزبهداشت ودرمان حسن آباد، از روزگذشته غربالگری سلامت پرسنل شهرداری آغازشده وهمچنان ادامه دارد.

شهرداری حسن آبادفشافویه با اجرای دستورالعمل ها وپروتکل های بهداشتی وفراهم ساختن بسترهای لازم جهت فاصله گذاری اجتماعی ، اقدامات پیشگیرانه مختلفی رادردوره های مختلف به منظورجلوگیری از شیوع ویروس کرونا درسطح شهروشهرداری اجراکرده است که ازجمله آن توزیع ماسک رایگان دربین کارکنان ، توزیع موادضدعفونی درشهروشهرداری، ضدعفونی معابرشهر، تعطیلی پارک ها وبوستانها، چاپ ونصب بنررعایت پروتکل های بهداشتی درشهروبرنامه های مختلف دیگری را با تاکیدات مدیریت شهری وبرنامه های اعلام شده از سوی ستادپیشگیری از کرونا دنبال نمود.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/1779
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 11:59 1400/2/22