عمران نقطه پایانی احداث پارکینگ عمومی شهرحسن آبادفشافویه 1399/12/5

📷نقطه پایانی احداث پارکینگ عمومی شهرحسن آبادفشافویه
🔹شهردارحسن آبادفشافویه از پایان کاراحداث پارکینگ عمومی شهربه متراژ 9هزارمترمربع با اعتبار10میلیاردی خبرداد.

📷نقطه پایانی احداث پارکینگ عمومی شهرحسن آبادفشافویه
🔹شهردارحسن آبادفشافویه از پایان کاراحداث پارکینگ عمومی شهربه متراژ 9هزارمترمربع با اعتبار10میلیاردی خبرداد.
✍🏼به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه : محمد قدس درتشریح خبرافزود ، پروژه پارکینگ عمومی شهرحسن آباد براساس نیازاین منطقه با وجود قرارگرفتن شهردرمجاورت بزرگترین شهرک صنعتی که تعدادزیادی از شهروندان دارای خودروهای سنگین بوده که درداخل کوچه ها ومعابرشهرپارک می شودکه این امرنارضایتی همسایگان رابه دلیل آلودگی های صوتی وعوامل دیگر منجرشده ودرهمین راستا احداث اولین پارکینگ عمومی شهردرزمینی به مساحت 9هزارمترمربع با تخصیص اعتباری بالغ بر10میلیاردریال آغازشدکه خوشبختانه این پروژه نیز درمرحله پایانی است  ودرآینده نزدیک به بهره برداری خواهدرسید.
🔹وی افزود : مشارکت شهروندان یکی از مهم ترین موضوع درآبادانی شهرها است وامیدواریم  دراین خصوص نیزشهروندان محترم مشارکت فعال داشته وبا همکاری شما شهروندان عزیز معضل ترافیکی وآلودگیهای صوتی وزیست محیطی درمعابرشهرکاهش یابد.
🔸روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه                                                                                                                                                                       
🔵صفحه رسمی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه دراینستاگرام                                                                                                                                             👈       @sh.hasanabad                                                                                                                                                                                                                                                        🔰جهت دریافت اخبار شهرومدیریت شهری درکانال اطلاع رسانی شهرحسن آبادفشافویه  عضو شوید🌐👇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             🔰سایت شهرداری حسن آبادفشافویه👈
 hassanabadcity.ir
//eitaa.com/sh_hasanabad
♻️کانال رسمی شهرداری در پیام‌رسان ایتا ♻️
📲@hasanabad_fashafoyeh💠کانال اطلاع رسانی شهرحسن آبادفشافویه

  • hassanabadcity.ir/fastnews/2796
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 07:43 1399/12/16