عمران عملیات زیر سازی خیابان های سطح شهر در حال انجام است 1402/3/7

در راستای ارتقای کیفیت معابر شهری:

عملیات...

در راستای ارتقای کیفیت معابر شهری:

عملیات زیر سازی خیابان های سطح شهر در حال انجام است

مهندس یعقوبی شهردار حسن آباداز اجرای عملیات زیرسازی  خیابانهای شهر به منظور بهسازی و ارتقای کیفیت و تسهیل در تردد شهروندان خبر داد.

مهندس یعقوبی شهردارحسن آباد، اجرای برنامه های عمرانی درشهرهمچون زیرسازی ،آسفالت معابر، سنگفرش پیاده روسازی ،جدولگذاری و...را از معیارهای اثرگذار بر کیفیت زندگی شهروندان و از مسائل دخیل بر رضایتمندی عملکرد شهرداری ها عنوان کردوافزودمجموعه مدیریت شهری براساس برنامه زمان بندی وطی مراحل قانونی باجدیت اجرای پروژهای عمرانی رادرکنارسایرخدمات دنبال خواهدکرد.

وی درادامه افزود این شهرداری در اراستای بهبود و بهسازی کیفیت معابر شهری و در راستای سهولت تردد خودروها، تسهيل در رفت و آمد و به منظور جلب رضايتمندی شهروندان، اجرای عملیات زیرسازی معابرشهری رابا ماشین آلات عمرانی موجوددرشهرداری دردستورکارقرارداده وطی ماه های اخیربخشی از آن به انجام رسیدوهمچنان این روندادامه خواهدیافت.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/7433
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 07:18 1403/3/30