عمران ترمیم نوارحفاری ولکه گیری آسفالت معابرشهرحسن آبادفشافویه 1400/2/1

فازیک عملیات ترمیم نوارحفاری ولکه گیری آسفالت معابرشهرحسن آبادفشافویه با اعتباری بالغ بر3میلیاردریال...

فازیک عملیات ترمیم نوارحفاری ولکه گیری آسفالت معابرشهرحسن آبادفشافویه با اعتباری بالغ بر3میلیاردریال آغازشده است .

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه : بنابرتاکیدات مدیریت شهری ، یکی از عمده ترین فعالیت های شهرداری درکنارسایرفعالیت ها که با جدیت درجهت بهبودجلوه های بصری ، تسهیل درترددشهروندان ووسایل نقلیه دنبال خواهدشد، لکه گیری آسفالت وترمیم نوارحفاری کوچه ها ومعابرشهراست که فازیک آن درروزهای اخیربا اعتباری بالغ بر3میلیاردریال آغازشده است واین عملیات با هدف پیشگیری از حوادث وسوانح رانندگی وباتوجه به فرسایش ، تخریب وحفاری آسفالت معابرشهر، باجدیت دنبال خواهدشد.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/2219
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 11:59 1400/2/22