عمران اجرای عملیات جدول گذاری با هدف بهسازی و ساماندهی معابر شهر 1401/2/7

اجرای عملیات جدول گذاری با هدف بهسازی و ساماندهی معابر شهر

اجرای عملیات جدول گذاری با هدف بهسازی و ساماندهی معابر شهر

مسئول عمران شهرداری حسن آباد  ازآغاز عملیات جدول گذاری معابرشهر با هدف بهسازی وساماندهی معابرخبرداد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه ، محبی نژاد گفت: با توجه طرح ها وفعالیت های عمرانی واهمیت و ضرورت توجه به مسائل عمرانی شهر، پیروتاکیدات مدیریت شهری ، جدولگذاری کوچه ها ومعابرشهربا هدف بهسازی وساماندهی ورفع مشکلات ترددشهروندان محترم وهدایت آبهای سطحی درچندنقطه ازشهرازجمله کوچه شهیدزارع جنب اداره مخابرات ، کوچه بلوط درمحله کنارگردآغازشده واین طرح ها با اولویت مناطق کم برخوردارادامه خواهدیافت.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/1721
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 11:02 1401/4/9