خدمات شهري 🔵اجرای عملیات رفع خاموشی بوستان های سطح شهر 1401/4/9

🔵اجرای عملیات رفع خاموشی بوستان های سطح شهر

🔵اجرای عملیات رفع خاموشی بوستان های سطح شهر

🔹سیدمرتضی کرمانی معاونت خدمات شهری با اعلام این خبر گفت: تعویض حباب ها، لامپهای سوخته و پایه چراغهای معیوب از جمله فعالیتهای واحدتاسیسات شهرداری  برای رفع خاموشی بوستانهای سطح شهر است .

🔹وی درادامه تصریح کرد: با توجه به تاکیدات شیرزادیعقوبی شهردارحسن آبادوبا توجه به اینکه درتابستان شهروندان برای سپری کردن بخشی ازاوقات فراغت خود رادر بوستان ها شهرمی گذرانند از همین رو شهرداری حسن آباد با هدف خدمت رساني و افزایش ضریب ایمنی شهروندان عملیات تعویض حباب ها، لامپهای سوخته و پایه چراغهای معیوب دردسورکار واحدتاسیسات شهری قرارگرفت واین واحد اقدام به رفع خاموشی بوستان های سطح شهر نمود .

  • hassanabadcity.ir/fastnews/3838
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 14:16 1401/5/19