خدمات شهري پیروتاکیدات مهندس یعقوبی شهردارحسن آباددرحال انجام است؛ 1403/1/27

پیروتاکیدات مهندس یعقوبی شهردارحسن آباددرحال انجام است؛

پیروتاکیدات مهندس یعقوبی شهردارحسن آباددرحال انجام است؛

عملیات تعمیر، بازسازی و بهبود سیستم روشنایی معابروپارک هاوبوستان های شهرحسن آباد

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آباد: محمدجوادقمی اظهارداشت، پیروتاکیدات مهندس یعقوبی شهردارحسن آبادبه منظور ارتقاء سطح ایمنی و رفاه حال شهروندان و همچنین زیباسازی محیط و منظر شهری عملیات تعمیر و بهبود سیستم روشنایی دپیروتاکیدات مهندس یعقوبی شهردارحسن آبادتعمیربرجهای نوری درسطح بلوارها،میادین شهر در کناربرنامه هاواقدامات دیگر، دردستور کار نیروهای تاسیسات شهرداری قرار گرفت و درحال انجام است.

وی افزود، این روند با توجه به ضرورت وجود نور و روشنایی به عنوان يكی از اصلی ترين عناصر منظر شهری و تأمين امنيت شهر و نقش باز دارنده آن از وقوع جرم و ناهنجاری، درپارک ها وبوستان های شهر همچنان ادامه دارد.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/1114
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 10:49 1403/2/27