خدمات شهري هزینه ای بالغ بر 200میلیارد ریالی برای نگهداشت و اصلاح فضای سبز در شهر حسن آبادفشافویه 1403/2/16

مسئول فضای سبز شهرداری حسن آبادفشافویه از صرف هزینه حدود 200میلیارد ریال برای اقدامات نگه...

مسئول فضای سبز شهرداری حسن آبادفشافویه از صرف هزینه حدود 200میلیارد ریال برای اقدامات نگه داشت و اصلاح فضای سبز شهر  وکسب رتبه برتراستانی درحوزه فضای سبز درسال 1402 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر حسن آبادفشافویه؛ مسئول فضای سبزشهرداری عنوان کرد، پیروتاکیدات مدیریت شهری دردوره مدیریتی جدید، یکی از مهم ترین برنامه های شهرداری ، توسعه وحفظ فضای سبزشهری براساس اقلیم منطقه درکناربزرگترین شهرک صنعتی وعبورجاده ترانزیتی پایتخت به جنوب کشوروبعضا ترافیک سنگین وافزایش آلودگی های زیست محیطی بوده است که برنامه ریزیهای مهمی درجهت حفظ وحراست از فضای سبزشهری صورت گرفته است.

 صرف هزینه 200 میلیارد ریال اعتباری به‌منظور نگهداری فضای سبز شهر که شامل عملیات اجرا واحداث وتوسعه فضای سبزدر فازدوم بوستان فرهنگ،اجرای فضای سبزدرفازدوم بلوارشهیدشریفی ،اجرای فضای سبزدربلوارشهیدبهشتی ،اجرای فضای سبزبلوارجدیداز پلیس راه تامیدان شهدای فشافویه (ورودی شهرحسن آباد) ، احداث پارک محله ای درخیابان امام علی (ع) به مساحت 2125 مترمربع ،تهیه بیش از 500 هزار اصله انواع نهال ،100هزاراصله انواع درختچه وکاشت درسطح فضای سبزشهر ،آبرسانی از طریق شبکه و خط انتقال جهت آبیاری سطوح فضای سبز شهر، کود دهی، چمن‌زنی، سم‌پاشی، وجین علفهای هرز ، کاشت انواع نشاء های فصلی و دائمی، کاشت درخت و درختچه و.... بخشی از اقدامات حوزه فضای سبز در سال گذشته بوده است.

وی خاطرنشان کرد: طی مدت مذکور، حدود بیش از300 هزار مترمربع چمن‌زنی، سم‌پاشی بالغ‌بر 20 هزار اصله درخت در سطح پارک هاومعابرشهر، کود دهی کل عرصه های چمن کاری شده به‌صورت کود حیوانی و شیمیایی به مساحت 300000 مترمربع، کود دهی به‌صورت مایع در کل عرصه به مساحت 10 هکتار در چندین نوبت و مجموعاً 30 هکتار و علف زنی معابر طی سه دوره به وسعت 40 هکتار درحوزه فضای سبز انجام‌شده است

مسئول فضای سبز شهر شهرداری در ادامه بر ضرورت صیانت شهروندان از فضاهای سبز شهری به عنوان سرمایه ملی و حفظ و انتقال به نسلهای آتی افزود: استفاده از مشارکت مردمی به‌عنوان یک نیاز و ضرورت در نگهداری از فضاهای سبز همیشه مطرح بوده و شهروندان باید با همیاری، فضای سبز موجود را به‌صورت طبیعی وزنده نگه‌دارند

وی عنوان کرد ؛ درسال 1402با اقدامات صورت گرفته سرانه فضای سبز درسال گذشته از 13 به 13/73مترمربع ارتقاء یافت شهرداری حسن آبادتوانست رتبه برتراستانی راکسب نمایدواحمدمرادی مدیرکل فنی وامورعمرانی،حمل ونقل وترافیک درتقدیرنامه ای به پاس خدمات ارزنده شهرداری حسن آباددرنگهداری وتوسعه فضای سبزدرسال گذشته با اهدای لوح سپاس از ایشان تجلیل کرد.

طاهری با ابراز امیدواری از همراهی شهروندان در توسعه فضای سبز خاطرنشان کرد: مهم‌تر از فرهنگ کاشت نهال، نگهداری و حراست از فضاهای سبز است که باید از سنین کم در کودکانمان نهادینه گردد تا در آینده شاهد شهری سبز و آباد باشیم.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/9244
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 07:18 1403/3/30