خدمات شهري شستشووضدعفونی مخازن زباله در شهر 1400/3/18

مسئول امورشهرشهرداری ازشستشو و ضدعفونی سطل های زباله مکانیزه درمناطق  مختلف شهرخبرداد.

مسئول امورشهرشهرداری ازشستشو و ضدعفونی سطل های زباله مکانیزه درمناطق  مختلف شهرخبرداد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آباد: عبدالله زندی مسئول امورشهرشهرداری با بیان این مطلب که حفظ و رعایت بهداشت شهری و عمومی از جمله وظایفی است که می بایست توسط شهرداری بطور مستمر و با حساسیت به انجام رسد، زیرا این مهم بطور مستقیم با زندگی شهروندان وساکنین مناطق مختلف شهر در ارتباط است .

وی افزود، درهمین راستا مرحله دوم سم پاشی مخازن زباله باهدف جلوگیری از شیوع بیماری های مرتبط وکاهش آلودگی با تلاش همکاران مجموعه خدمات شهر، توسط دستگاه مکانیزه آغازشده وهمچنان ادامه دارد.

وی اظهارداشت : تنظیف وپاکسازی محله های شهراز نخاله وزباله به صورت مستمردرحال انجام است وطی برنامه ریزی های انجام شده دراین حوزه شستشوی مخازن وجداول نهری که آب های سطحی وفاضلاب های خانگی درآن درجریان است ، درطول هفته طی چندمرحله انجام می شود.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/1986
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 12:26 1400/5/4