خدمات شهري اجرای طرح بازسازی وتعمیرمبلمان شهری دربوستان های شهرحسن آبادفشافویه 1400/4/20

اجرای طرح بازسازی وتعمیرمبلمان شهری دربوستان های شهرحسن آبادفشافویه

اجرای طرح بازسازی وتعمیرمبلمان شهری دربوستان های شهرحسن آبادفشافویه

یکی از اقدامات و فعالیت های مهم حوزه خدمات شهری (واحد137 ) رسیدگی به پارک ها وبوستان های شهراست که طرح بهسازی پارک ها وبوستان های شهر بنابرتاکیدات مدیریت شهری از ابتدای سال دردستورکاراین حوزه قرارگرفت وعلاوه بررنگ آمیزی مبلمان داخل پارک ها تعمیروبازسازی مخازن زباله ، لوازم بازی وبدنسازی و...آغاز شده وهمچنان ادامه دارد...

رسیدگی به پارک ها و بوستان های سطح شهر در گام نخست علاوه بر تغییر چهره شهری می تواند آرامش روانی را برای شهروندان به همراه آورد.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/9742
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 14:16 1401/5/19