اطلاعیه بهره برداری از فازیک پایش تصویری در شهر حسن آباد فشافویه 1399/8/21

✍🏼به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آباد فشافویه : هلالی سرپرست شهرداری بابیان این مطلب که نبودسامانه...

✍🏼به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آباد فشافویه : هلالی سرپرست شهرداری بابیان این مطلب که نبودسامانه پایش تصویری دراین شهرامکان رصدوضعیت ترددها ودیگرمسائل مربوطه حوزه شهری راسخت کرده بود ، با پیگیری های صورت گرفته ومصوبات شورای محترم اسلامی شهر پایش تصویری دردستورکارقرارگرفت وخوشبختانه امروز شاهدبهره برداری از فازیک پایش تصویری درشهرحسن آبادفشافویه بودیم.
وی درادامه افزود فاز یک پایش تصویری از میدان شهدا آغاز و تا ابتدای خیابان مصلی خاتمه یافت وبراساس نیازسنجی های صورت گرفته درسه نقطه از این محدوده دوربین های پایش تصویری نصب وراه اندازی شد.
وی از آغاز مرحله دوم پایش تصویری درشهراز ابتدای میدان شهدا تاپلیس راه وابتدای خیابان مصلی تا میدان قائم خبرداد که پس ازانجام مراحل قانونی انتخاب پیمانکارو...از طریق مناقصه به زودی آغازخواهد شد.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/1666
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 14:07 1402/3/7