اخبار شهردار 4دستگاه اتوبوس به شهرداری حسن آبادتحویل شد 1401/2/6

4دستگاه اتوبوس به شهرداری حسن آبادتحویل شد

4دستگاه اتوبوس به شهرداری حسن آبادتحویل شد

درآیینی باحضور عضوشورای اسلامی شهرتهران ورئیس شورای شهرستان ری وشهردارحسن آباد،4دستگاه اتوبوس تحویل ناوگان حمل ونقل شهرداری حسن آبادشد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر حسن آباد: صبح امروزسه شنبه 6 اردیبهشت ماه طی مراسمی که باحضور جعفرشربیانی عضوشورای اسلامی شهرتهران ورئیس شورای شهرستان ری شیرزادیعقوبی شهردارحسن آباد، نکاحی سرپرست شرکت واحداتوبوسرانی تهران ، کرمانی رئیس حمل ونقل وترافیک شهرداری حسن آباد، قنبری سردبیرفشافویه نیوز برگزارشد ، 4 دستگاه اتوبوس از سوی شرکت واحداتوبوسرانی تهران تحویل ناوگان حمل و نقل شهرداری حسن آبادشد.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/6992
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 11:02 1401/4/9