اخبار شهردار ‍ بازدید شهردار حسن آباد از پروژه سنگ فرش خیابان شیخ کلینی (ره)  1399/10/8

‍ بازدید شهردار حسن آباداز پروزه سنگ فرش خیابان شیخ کلینی (ره) 
💠قدس شهردارحسن آبادفشافویه با اتفاق مسئول عمران شهرداری از...

‍ بازدید شهردار حسن آباداز پروزه سنگ فرش خیابان شیخ کلینی (ره) 
💠قدس شهردارحسن آبادفشافویه با اتفاق مسئول عمران شهرداری از پروژه سنگ فرش خیابان شیخ کلینی (ره) بازدید واز نزدیک رونداجرای این پروژه راموردبررسی قرارداد.
✍🏼به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آباد فشافویه : صبح امروز دوشنبه هشتم دی ماه ، قدس شهردارحسن آباددرنخستین بازدیداز پروژه های عمرانی از پروژه سنگ فرش خیابان شیخ کلینی بازدیدکرد .
🔹دراین بازدیدکه مسئول عمران ونیروهای مجموعه عمران شهرداری وروابط عمومی حضورداشتند ضمن بررسی از روندمرحله پایانی این پروژه درخصوص کمی وکیفی نحوه اجرای پروژه ها ی شهری وهماهنگی های لازم با پیمانکاران واولویت بخشی درخصوص تهیه نقشه ومشاور دراجرای پروژه ها ، نظارت لازم برحسن اجرای کار وموانع احتمالی که می توانددرکاهش سرعت پروژه ها تاثیرگذارباشد وهمچنین نکات فنی دیگر توضیحاتی ارائه دادندوتاکیدشد براساس زمان بندی مشخص روند تکمیلی پروژه ها باجدیت دنبال شود .
🔹قابل ذکراست پروژه 20 میلیاردریالی خیابان شیخ کلینی (ره) کلیه اقدامات عمرانی وتاسیساتی آن اعم از جمع آوری جداول فرسوده تراش آسفالت ، روکش آسفالت واجرای سنگ فرش ، نصب چراغ های تزئینی جهت تامین روشنایی آن به انجام رسیده ودرروزهای آینده تکمیل وبه بهره برداری خواهدرسید .

  • hassanabadcity.ir/fastnews/1182
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 12:53 1401/3/3