اخبار شهردار پایان پروژه بهسازی وساماندهی حدفاصل میدان شهدای فشافویه تاپلیس راه حسن آباد 1403/1/26

پایان پروژه بهسازی وساماندهی حدفاصل میدان شهدای فشافویه تاپلیس راه حسن آباد

پایان پروژه بهسازی وساماندهی حدفاصل میدان شهدای فشافویه تاپلیس راه حسن آباد

شهردارحسن آباددرپاسخ به مطالبه‌ای دیرینه از سوی شهروندان حسن آبادوساکنین فشافویه از پایان پروژه بهسازی وساماندهی حدفاصل میدان شهدای فشافویه تاپلیس راه حسن آبادخبرداد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آباد: شیرزادیعقوبی شهردارحسن آباد گفت ، یکی از مطالبات دیرینه شهروندان حسن آبادوساکنین منطقه فشافویه ساماندهی ورودی شهراز میدان شهدا تاپلیس راه بوده است  که عملیات بهسازی وساماندهی آن درسال 1402آغازشد.

وی افزود ، ورودی شهرحسن آباد از میدان شهدا تاپلیس راه (خارج از محدوده قانونی شهرداری ) بوده که با توافقات صورت گرفته فیمابین شهرداری واداره راه وترابری مقررشده بودعملیات روکش این محدوده استراتژیک ورودی شهرحسن آبادتوسط اداره راه انجام شودواجرای عملیات رفوژمیانی شامل جدولگذاری ،اجرای فضای سبزونصب تیرهای روشنایی به عهده شهرداری باشدکه پس از انجام مراحل قانونی مصوبه شورای محترم وتائین پیمانکار، بهسازی وساماندهی این نقطه از ورودی شهردرنیمه دوم سال 1402 آغاز وروزهای اخیرتکمیل وبه بهره برداری کامل رسید.

ایشان درادامه ضمن تشکروقدردانی از شهروندان که باصبوری ، شهرداری و مدیریت شهری را در رسیدن به اهداف و اجرای پروژه ها بویژه دراجرای این پروژه یاری کردند،افزود، لازمه داشتن شهری آراسته و زیبا مشارکت و همدلی شهروندان است.

شهردارحسن آباددرادامه از مهم ترین اقدامات شهرداری درتکمیل این پروژه اشاره کردوافزود،اقدامات صورت گرفته شامل جدولگذاری رفوژمیانی به طول 3کیلومتررفت وبرگشت از میدان شهدای فشافویه تاپلیس راه، خاکریزی ،لوله گذاری ، اجرای روشنایی بانصب 48عددتیربرق وکابل کشی مسیر،نصب تمثال شهدای شهرحسن آبادوبخش فشافویه ،کاشت انواع گل وگیاه دائمی وفصلی ودرپایان جمع آوری نیوجرسی ورنگ آمیزی جداول بوده است.

انتهای پیام/.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/8778
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 10:49 1403/2/27