اخبار شهردار نشست شورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه با حضور شهرار 1399/11/6

نشست شورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه با حضور شهرار

نشست شورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه با حضور شهرار

نشست هفتگی شورای اسلامی شهربا حضور محمدقدس شهردارحسن آبادبا هدف بررسی موضوعات مختلف شهری برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه : نشست هفتگی شورای اسلامی شهرحسن آبادبا حضور شهرداردرمحل ساختمان شورای اسلامی شهر آبادبا هدف بررسی موضوعات مختلف شهری وبا اولویت بررسی کلیات بودحه سال 1400، برگزارشد.

دراین نشست محمدقدس شهردارحسن آبادفشافویه از رونداجرای پروژه های شهرداری ، پروژه های قابل بهره برداری وبرنامه های دیگراین مجموعه گزارشی ارائه نمود.

درادامه این نشست کلیات بودجه سال 1400 ، مسائل وموضوعات شهری وخواسته های شهروندان ،مورد بررسی وتبادل نظرقرارگرفت وبه همدلی وتعامل بین دستگاه های خدمات رسان ومدیریت شهری درراستای ارائه خدمات بهترومطلوب تاکیدشد.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/1840
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 07:43 1399/12/16