اخبار شهردار نشست ستادمدیریت بحران درشهرحسن آبادفشافویه 1399/12/14

📷نشست ستادمدیریت بحران درشهرحسن آبادفشافویه
🔹چهارمین نشست ستادمدیریت بحران شهرحسن آبادفشافویه به ریاست محمدقدس شهرداربرگزارشد.
✍🏼به گزارش روابط عمومی شهرداری...

📷نشست ستادمدیریت بحران درشهرحسن آبادفشافویه
🔹چهارمین نشست ستادمدیریت بحران شهرحسن آبادفشافویه به ریاست محمدقدس شهرداربرگزارشد.
✍🏼به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر :چهارمین جلسه ستادمدیریت بحران شهرداری حسن آبادفشافویه ، به ریاست محمدقدس شهردارورئیس ستادمدیریت بحران شهر، سیفی مسئول ستادبحران فرمانداری ویژه شهرستان ری وبا حضور رئوف بخشدار، علیرضازندی رئیس شورای اسلامی شهر،روسای ادارات ودیگراعضای عضوستاد درسالن جلسات ساختمان فرهنگی اجتماعی شهرداری حسن آبادفشافویه  با محوریت  اجرای طرح استقبال از بهاروممنوعیت حفاری درایام پایانی سال ، آمادگی درمقابل بارش ها وحوادث احتمالی وقدردانی از همکاری اعضای ستاددرسال جاری ودرخواست تداوم همکاریها درسال آینده ایجادهماهنگی وانسجام بیشتربرای پیشگیری از سوانح وحوادث غیرمترقبه وانجام وظایف وماموریت های محوله برگزارشد.
✅ازمهم ترین مصوبات این نشست می توان مواردذیل راذکرکرد.
1-کلیه حفاریها از 15 اسفندماه سال جاری تا31 فروردین 1400ممنوعوموارداضطراری حتما با هماهنگی واخذمجوز از شهرداری صورت پذیرد.
2- ازتاریخ فوق هرگونه حفاری بدون رعایت ایمن سازی ونوارایمنی منوع بوده ومسئولین هرگونه حفاری فاقد ایمن سازی با اداره حفارخواهدبود.
3- اداره آبفا دراسرع وقت نقاطی راکه کاترزده تعین تکلیف نموده تامخاطرات احتمالی پیش روی شهروندان از میان برداشته شود.
4- پیرو مصوبه قبل آبفا نسبت به رفع افت فشارآب درمحلات شهرقبل از فصل پیک اقدام نماید.
5- شهرداری نسبت به آماده سازی وضدعفونی اماکن عمومی وپارک ها با رعایت دستورالعمل ها وپروتکل ها اقدام نماید.
6- تمهیدات لازم درخصوص پنجشنبه وجمعه آخرسال درصورت بازنمودن گورستان ها ازسوی پلیس راه حسن آباد، کلانتری ، بسیج ، شهرداری وبخشداری اندیشیده شود.
7- با همکاری ستادبحران شهرستان ری آموزش تخصصی نجات غریق عوامل آتش نشانی از سوی هلال احمرشهرستان با قیدفوریت انجام شود.
8- ادارات خدمات رسان یک نسخه از نقشه تاسیسات خویش رابه شهرداری ارائه نمایند.
9-اداره برق خاموشیهای معابرومیادین رابااولویت به انجام رساند.
10- سایرمواردمطروحه نیزازطریق ستادمدیریت بحران شهرپیگیری ودرجلسات بعدی ارائه گزارش شود.
لازم به ذکراست دراین نشست از تعامل وهمکاری نیروهای آتش نشانی شهرداری حسن آباداز سوی سیفی مسئول ستادبحران فرمانداری شهرستان ری قدردانی شد.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/1191
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 11:32 1400/2/2