اخبار شهردار راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری درشهرداری حسن آبادفشافویه 1400/1/29

محمدقدس شهردار حسن آبادفشافویه از راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری در شهرداری خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی...

محمدقدس شهردار حسن آبادفشافویه از راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری در شهرداری خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه : قدس شهردارحسن آبادفشافویه یکی از اولویت های برنامه مدیریت شهری راراه اندازی سامانه اتوماسیون اداری با هدف ارتقای بهره وری در سیستم، افزایش امنیت در مکاتبات، تکریم ارباب رجوع، سرعت پاسخ گویی به مراجعه کنندگان و افزایش دقت دانست وافزود، خوشبختانه درروزهای اخیراتوماسیون اداری شهرداری با راه اندازی درگاه های مختلف ومتنوع وامکان دریافت خودکارانواع نامه وارده وصادره وآموزش کارکنان آغازشده است ولازم است کلیه پرسنل اداری باشرایط جدیدمکاتبات وارتباط اداری وفق داده تاروندکارهابا باسرعت پیش رود.
وی درادامه افزود: سامانه اتوماسیون اداری یک سیستم جامع ویکپارچه نرم افزاری برای مدیریت گردش اطلاعات ومکاتبات اداری است وبا توجه به راه اندازی این سیستم به یاری خدابتوانیم گام های بعدی رابه سوی مکانیزه کردن کلیه فرایندها ی اداری برداشته وبصورت کامل استفاده ازسیستم کاغذبازی که باعث اتلاف زمان وهزینه های بیشتر می شود جلوگیری بعمل آوریم .

 

  • hassanabadcity.ir/fastnews/1061
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 11:59 1400/2/22