اخبار شهردار دیداررئیس حوزه قضایی شهرحسن آبادوبخش فشافویه باشهردارحسن آباد 1403/1/26

دیداررئیس حوزه قضایی شهرحسن آبادوبخش فشافویه باشهردارحسن آباد

دیداررئیس حوزه قضایی شهرحسن آبادوبخش فشافویه باشهردارحسن آباد

صبح امروز محبوبی ، رئیس حوزه قضایی شهرحسن آبادوبخش فشافویه به همراه سلیمانی از همکاران حوزه قضایی با شیرزادیعقوبی شهردارحسن آباد دیدارودرخصوص تعاملات فیمابین درراستای تسهیل درخدمات رسانی به شهروندان تبادل نظرصورت گرفت.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/1540
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 10:49 1403/2/27