اخبار شهردار جلسه کمیسیون معاملات در شهرداری حسن آباد 1402/11/3

باحضورشهردارواعضای کمیسیون معاملات وناظرین ،جلسه کمیسیون معاملات با موضوع تجدیدمناقصه روشنایی بلوارشهیدشریفی ورفوژ میانی ورودی شهرحسن...

باحضورشهردارواعضای کمیسیون معاملات وناظرین ،جلسه کمیسیون معاملات با موضوع تجدیدمناقصه روشنایی بلوارشهیدشریفی ورفوژ میانی ورودی شهرحسن آباد،برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آباد: عصرروزیکشنبه یکم بهمن ماه جلسه کمیسیون معاملات درشهرداری باموضوع بازگشایی پاکت‌های تجدیدمناقصه،تهیه ،خرید،اجراواصلاح روشنایی بلوارشهیدشریفی وبلوارامام خمینی (ره) حدفاصل میدان شهداتاپلیس راه حسن آباد،با حضورمهندس یعقوبی شهردارواعضای کمیسیون معاملات وناظرین برگزاروازطریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت نسبت به بازگشایی پیشنهادقیمت واسنادخواسته شده شرکت هااقدام شدوپس ازبررسی کامل اسنادشرکت هاواستعلامات نهایی آنهاشرکت های برنده مشخص ومعرفی می گردند پیشنهادات رسیده درحال بررسی است که مقررشددرمهلت قانونی نتایج اعلام گردد.

گفتنی است ،اجرای پروژه رفوژمیانی بلوارشهیدشریفی وحدفاصل میدان شهداتاپلیس راه از پروژه های سال 1402 این شهرداری است که درسال جاری پس از مصوبه شورای اسلامی محترم وانجام مراحل قانونی مناقصه وتعین پیمانکار،عملیات جدولگذاری ،خاکریزی وکاشت درختچه ولوله گذاری دربلوارشهیدشریفی وعملیات جدولگذاری دررفوژمیانی حدفاصل میدان شهداتاپلیس را به انجام رسیدوعملیات خاک ریزی نیزدرحال انجام است وپس ازتعین پیمانکارروشنایی این دونقطه ازشهر ،این دو پروژه تکمیل وبه بهره برداری خواهدرسید.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/5397
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 14:58 1403/1/28