مالي جلسه کمیسیون معاملات در شهرداری حسن آباد 1402/4/24

جلسه کمیسیون معاملات درشهرداری باموضوع بازگشایی پاکت‌های مناقصه: 1-پروژه اجرا واصلاح...

جلسه کمیسیون معاملات درشهرداری باموضوع بازگشایی پاکت‌های مناقصه: 1-پروژه اجرا واصلاح روشنایی معابر2 - پروژه ترمیم نوارحفاری معابر3 -تهیه وخریدآسفالت معابر4-پروژه ترمیم جداول فرسوده سطح شهر، با حضور مهندس یعقوبی شهردارواعضای کمیسیون معاملات وناظرین تشکیل وازطریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت نسبت به بررسی وبازگشایی پیشنهادقیمت هاواسنادومدارک شرکت کنندگان ، اقدام شدوپس ازبررسی کامل اسنادشرکت هاواستعلامات نهایی آنهاشرکت های برنده مشخص ومعرفی می گردند پیشنهادات رسیده درحال بررسی است که مقررشددرمهلت قانونی نتایج اعلام گردد.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/9056
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 14:08 1402/6/29