اخبار شهردار بازدید میدانی شهردارحسن آبادفشافویه ازچندین نقطه از شهر 1400/6/29

شهردارحسن آبادفشافویه در نخستین ساعات پس از شروع کارش درشهرداری با هدف...

شهردارحسن آبادفشافویه در نخستین ساعات پس از شروع کارش درشهرداری با هدف بررسی مشکلات شهردرمحله کنارگردحضوریافت .

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه ،صبح امروزدوشنبه 29 شهریور 1400پس ازپایان جلسه شهرداربا مسئولین واحدهای شهرداری ، شیرزادیعقوبی درراستای بازدیدهای میدانی به منظوربررسی ورسیدگی به مشکلات ومسائل شهری به همراه کرمانی مسئول خدمات شهری ومحبی مسئول عمران شهرداری درمحله کنارگردحضوریافت واز نزدیک درجریان رونداجرای عملیات آسفالت بلوارامام خمینی (ره) قرارگرفت ودرادامه ضمن بررسی مشکلات این محله درحوزه های مختلف ، مقررشددراسرع وقت نسبت به رفع نواقص ومشکلات موجوداقدام شود.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/2126
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 12:46 1400/8/4