اخبار شهردار بازدیدمیدانی شهرداراز پارک ها وبوستان های شهر 1400/2/12

بازدیدمیدانی شهرداراز پارک ها وبوستان های شهر

بازدیدمیدانی شهرداراز پارک ها وبوستان های شهر

محمدقدس شهردارحسن آبادفشافویه با هدف ساماندهی نواقص ومشکلات ها پارک و بوستان های از این مناطق بازدیدبعمل آورد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه : عصرروز شنبه 11اردیبهشت ، محمد قدس شهردارحسن آبادبه همراه استرابی معاونت اداری مالی شهرداری ، حسن لو مسئول مالی شهرداری از تعدادی از پارک ها وبوستان های شهربازدیدو وضعیت تجهیزات موجوددردرپارکها از جمله لوازم بازی وبدنسازی ، روشنایی پارک ها، نیم کت ها ومخازن زباله ،سرویس های بهداشتی وموارددیگرراموردبررسی وبرساماندهی ورفع نواقص موجودبا توجه به محدودیت های کرونایی وتعطیلی مراکز تفریحی وورزشی تاکیدکردند.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/9085
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 11:59 1400/2/22