اخبار شهردار بازدیدشهردارحسن آباداز پروژه های سطح شهر 1401/2/11

بازدیدشهردارحسن آباداز پروژه های سطح شهر

به...

بازدیدشهردارحسن آباداز پروژه های سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری حسن آباد: شیرزاد یعقوبی شهردارحسن آبادبه همراه خندان معاون اداری مالی شهرداری از فازدوبوستان فرهنگ وچندین نقطه ازشهربازدیدواز نزدیک درجریان رونداموراجرایی پروژه ها ،اقدامات وفعالیت شهرداری درحوزه های مختلف بویژه عمرانی ،فضای سبزوخدمات شهری قرارگرفت ودستورات لازم جهت پیگیری مواردمطروحه صادرکرد.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/6195
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 12:53 1401/3/3