اخبار شهردار آبیاری فضای سبز شهرحسن آبادفشافویه با بهره مندی از پساب تصفیه 1399/12/4

📷آبیاری فضای سبز شهرحسن آبادفشافویه با بهره مندی از پساب تصفیه
🔹شهردارحسن آباداز بهره برداری اولین تصفیه خانه فاضلاب شهری...

📷آبیاری فضای سبز شهرحسن آبادفشافویه با بهره مندی از پساب تصفیه
🔹شهردارحسن آباداز بهره برداری اولین تصفیه خانه فاضلاب شهری وآبیاری فضای سبز با بهره مندی از پساب تصفیه شده درآینده نزدیک خبرداد.
✍🏼به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه : محمدقدس شهردارحسن آبادبا اعلام این خبراظهارداشت، قرارگرفتن شهرحسن آباددراقلیم خشک ومحدودیت های منابع آبی باعث شد ، احداث اولین تصفیه خانه فاضلاب شهری با هدف تامین آب فضای سبز دردستورکارمدیریت شهری قرارگیردودرهمین راستا این طرح بنابرمصوبه شورای اسلامی شهردرسال جاری آغاز شد.
🔹وی درادامه افزود: این تصفیه خانه با اعتباری بالغ بر30 میلیاردریال درمراحل پایانی ساخت قرارداردوتاکنون بیش از 85% پیشرفت فیزیکی داشته وبراساس برنامه ریزی زمان بندی دربهارسال 1400آماده بهره برداری خواهدشد.
🔸روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه                                                                                                                                                                       
🔵صفحه رسمی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه دراینستاگرام                                                                                                                                             👈       @sh.hasanabad                                                                                                                                                                                                                                                     

    🔰جهت دریافت اخبار شهرومدیریت شهری درکانال اطلاع رسانی شهرحسن آبادفشافویه  عضو شوید🌐👇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             🔰سایت شهرداری حسن آبادفشافویه👈
 hassanabadcity.ir
//eitaa.com/sh_hasanabad
♻️کانال رسمی شهرداری در پیام‌رسان ایتا ♻️
📲@hasanabad_fashafoyeh💠کانال اطلاع رسانی شهرحسن آبادفشافویه

  • hassanabadcity.ir/fastnews/9267
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 07:43 1399/12/16