خبر ورزشی مسير دوچرخه سواري راه اندازي شد 1399/8/25

📷اولین مسیردوچرخه سواری درشهرحسن آبادفشافویه راه اندازی شد
♻️با احداث فازیک بوستان فرهنگ  اولین مسیردوچرخه سواری دراین بوستان تکمیل وراه...

📷اولین مسیردوچرخه سواری درشهرحسن آبادفشافویه راه اندازی شد
♻️با احداث فازیک بوستان فرهنگ  اولین مسیردوچرخه سواری دراین بوستان تکمیل وراه اندازی شد.
✍🏼به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه :: یکی از راه های گسترش ورشددوچرخه سواری دربین شهروندان احداث وتوسعه مسیرهای ویژه دوچرخه سواری است که برای اولین باردرشهرحسن آبادفشافویه با افتتاح فازیک بوستان فرهنگ ، این مسیر ازابتدای خیابان جانبازان تا خیابان شهیدلطفی درکناردیوارنهرسیاه آب راه اندازی شد وبا تکمیل فازهای دیگراین بوستان این مسیر ادامه خواهدیافت .

🤝روابط عمومی  شهرداری و شورای اسلامی شهر حسن آباد فشافویه                                                                                                                                                                                 

  • hassanabadcity.ir/fastnews/5399
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 11:32 1400/2/2