عمران راه اندازي پاركينگ عمومي در شهر 1399/8/25

‍📷مراحل پایانی تکمیل پارکینگ عمومی شهرحسن آبادفشافویه
🔹سرپرست شهرداری حسن آبادفشافویه از مراحل پایانی پارکینگ عمومی شهربا اعتباری بالغ بر5/6میلیاردریال...

‍📷مراحل پایانی تکمیل پارکینگ عمومی شهرحسن آبادفشافویه
🔹سرپرست شهرداری حسن آبادفشافویه از مراحل پایانی پارکینگ عمومی شهربا اعتباری بالغ بر5/6میلیاردریال خبرداد.
✍🏼به  گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه : هلالی سرپرست شهرداری از مراحل پایانی پروژه پارکینگ عمومی شهر با اعتباری بالغ بر5/6میلیاردریال وبا پیشرفت فیزیکی 90 درصدی خبردادوافزود ، عملیات احداث پروزه پارکینگ عمومی شهرطی مراحل مصوبه شورای اسلامی وانتخاب پیمانکارمربوطه ، درزمینی به مساحت 9هزارمترمربع واقع دربلواربهمن با هدف ساماندهی ترافیک شهری ، کاهش عبور خودروهای سنگین درکوچه ها وخیابان های داخل شهرکه باعت ایجادآلودگی های صوتی وبعضا مزاحمت برای همسایه ها را باعث می شد، پیرودرخواست مکررشهروندان دردستورکارمدیریت شهری قرارگرفت .
♻️وی درادامه افزود عملیات دیوارکشی ، جدولگذاری حاشیه داخلی ، ساخت اتاق نگهبانی ومحصورنمودن پارکینگ وزیرسازی وجدولگذاری خیابان های محدوده پارکینگ به انجام رسید وبه یاری خدادرآینده نزدیک به بهره برداری خواهدرسیدوامیدواریم با افتتاح  این پروژه که از اقدامات عام المنفعه شهرداری است مورداستقبال شهروندان ودارندگان خودروهای سنگین قرارگیردودرکوچه ها ومعابرشهردیگرشاهدپارک خودروهای سنگین نباشیم .
🤝روابط عمومی  شهرداری و شورای اسلامی شهر حسن آباد فشافویه                                                                                                                                                                                 

  • hassanabadcity.ir/fastnews/7282
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 09:35 1401/11/12