عمران احداث ایستگاه دوم آتش نشانی درشهر 1399/8/25

📷احداث ایستگاه دوم آتش نشانی درشهرحسن آبادفشافویه 
🍁سرپرست شهرداری حسن آبادفشافویه ازاختصاص اعتباری بالغ بر5/6میلیارد ریال برای احداث ایستگاه دوم...

📷احداث ایستگاه دوم آتش نشانی درشهرحسن آبادفشافویه 
🍁سرپرست شهرداری حسن آبادفشافویه ازاختصاص اعتباری بالغ بر5/6میلیارد ریال برای احداث ایستگاه دوم آتش نشانی خبرداد.
✍🏼به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه ، هلالی سرپرست شهرداری آبادفشافویه با اشاره به اختصاص اعتباری بالغ بر5/6میلیارد ریال برای احداث ایستگاه دوم آتش نشانی این شهرگفت، پس از 4دهه از عمربابرکت انقلاب اسلامی  می گذرد، وهم اکنون که جمعیت این شهروروستاهای همجواروباتوجه به توسعه این شهربدلیل همجواری با بزرگترین شهرک صنعتی ، ندامتگاه تهران بزرگ ، فرودگاه بین المللی ودامگستر بالغ بر150 هزارنفرمی رسد دارای یک ایستگاه آتش نشانی درشهرویک ایستگاه آتش نشانی درداخل شهرک صنعتی می باشد که ایستگاه آتش نشانی این شهرداری علاوه کمک به ایستگاه مستقردرشهرک صنعتی درحادثه های بزرگ ، ماموریت های اطفائ حریق وامدادونجات خودررادرپهنه فشافویه از مرزتهران قم (گردنه نعلبندان ) تا روستاهای همجوارنیز دنبال می کندواین امرمشکلات زیادی رابدلیل حوادث همزمان ایجادمی کندکه امرمی طلبید که اقداماتی دراین زمینه صورت گیردکه با پیگیری های صورت گرفته به تعدادنیروهای این ایستگاه افزوده شد .درراستای ارائه خدمات مطلوب تر علاوه برتجهیز آتش نشانی ،  رایزنی هایی نیز جهت تهیه  نردبان برای ساختمان های بلندمرتبه صورت گرفته وهمچنین مقررشد  برای هرشیفت نیروی آموزش دیده غواص وتجهیزات لازم نیزدراختیارشان قرارگیرد.
♻️سرپرست شهرداری یکی از اقدامات شهرداری احداث ایستگاه دوم آتش نشانی عنوان کردکه با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر، عملیات احداث این ایستگاه درپارکینگ نقلیه شهرداری واقع دربلواربهمن از ماه های گذشته با اعتباری بالغ بر5/6میلیاردآغاز وبه یاری خدا تاپایان سال افتتاح وبهره برداری خواهدشدوبا افتتاح این ایستگاه واستقرارنیرو وتجهیزات امیدواریم خدمات بهتری درشهر وپهنه فشافویه ارائه شود.
🔹قابل ذکراست مبلغ 2میلیاردریال از اعتبارات استانی جهت تکمیل پروژه مذکور تخصیص یافته وجذب شده است ، که جمع اعتبارات استانی پروژه تاکنون 5میلیاردریال می باشد.
🤝روابط عمومی  شهرداری و شورای اسلامی شهر حسن آباد فشافویه                                                                                                                                                                                 

  • hassanabadcity.ir/fastnews/5567
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 11:33 1401/11/16