عمران اجرای دیوارکشی ساختمان شهرداری 1399/8/25

 📷اجرای دیوارکشی ساختمان شهرداری حسن آبادفشافویه 
🔹هلالی سرپرست شهرداری از اجرای دیوارکشی محوطه ساختمان شهرداری با اعتباری بالغ بر3میلیاردریال خبرداد.

 📷اجرای دیوارکشی ساختمان شهرداری حسن آبادفشافویه 
🔹هلالی سرپرست شهرداری از اجرای دیوارکشی محوطه ساختمان شهرداری با اعتباری بالغ بر3میلیاردریال خبرداد.
✍🏼به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آباد فشافویه :هلالی سرپرست شهرداری درتشریح این خبرافزود ،ارتقاء امنیت از مواردی است که می طلبد درراستای جلوگیری از مشکلات احتمالی وبروزسرقت ومواردامنیتی و... موردتوجه همگان قرارگیرد 
🍁وی گفت براساس پیگیری های صورت گرفته از سوی مسئولین امنیتی ، با توجه به پایین بودن سطح دیوارمحوطه ساختمان اداری  وسهولت ورودازدیوارهابه داخل ساختمان ، با عنایت به احتمال بروزمشکلاتی ازجمله سرقت ومواردامنیتی ، به منظورارتقاء امنیت وحفاظت ومراقبت از ساختمان شهرداری ، دیوارکشی محوطه خارجی ساختمان شهرداری با اعتباری بالغ بر3میلیاردریال آغازشده وهمچنان ادامه دارد.
🍁وی یادآورشد، درهمین راستا وارتقاء امنیت ساختمان های اداری ، درسال جاری ساختمان نگهبانی شهرداری بازسازی وکلیه اماکن شهرداری به دوربین های مداربسته تجهیزشد.
🤝روابط عمومی  شهرداری و شورای اسلامی شهر حسن آباد فشافویه                                                                                                                                                                                 

  • hassanabadcity.ir/fastnews/1420
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 09:35 1401/11/12