خبر فرهنگی بازدید مسئول ستاد مدیریت بحران فرمانداری ری از ستاد بحران شهرحسن آباد  1399/9/30

📷بازدید مسئول ستاد مدیریت بحران فرمانداری ری از ستاد بحران شهرحسن آباد 
💠سیفی مسئول ستاد مدیریت بحران فرمانداری از ستاد...

📷بازدید مسئول ستاد مدیریت بحران فرمانداری ری از ستاد بحران شهرحسن آباد 
💠سیفی مسئول ستاد مدیریت بحران فرمانداری از ستاد بحران شهرداری حسن آباد بازدید کرد.
 
🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه : عصرروزگذشته سیفی مسئول بحران فرمانداری ویژه شهرستان ری ، درمحل ساختمان مدیریت بحران شهرداری حسن آبادحضوریافت .
✅این بازدیدکه زندی کریمخانی مسئول خدمات شهروکارکنان مجموعه خدمات شهرونقلیه حضورداشتند ،  محل اسکان اضطراری ، امکانات وتجهیزات وماشین آلات وآمادگی نیروهای اجرایی شهرداری درجهت خدمات رسانی درزمان بارش نزولات آسمانی موردبررسی قرارگرفت وراهکارهای مناسب ارائه شد.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/8453
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 12:06 1401/9/16