اطلاعیه آگهی مناقصه عمومی 1399/8/21

شهرداری حسن آباد درنظر داردبه استنادآيين نامه مالي شهرداريها مصوب 1346واصلاحات بعدي و بودجه مصوب سال 1399 از محل...

شهرداری حسن آباد درنظر داردبه استنادآيين نامه مالي شهرداريها مصوب 1346واصلاحات بعدي و بودجه مصوب سال 1399 از محل اعتبارات شهرداري نسبت به اجراي پروژه خریدونصب دوربین های پتیش تصویری (فازدوم ) شهرحسن آبادفشافویه از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید، بدینوسیله از كليه پيمانكاران و شركتهاي واجد شرایط حقيقي و حقوقي، دارای رتبه بندی از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و داراي گواهي نامه ثبت نام مالياتي ارزش افزوده ؛ شناسه ملي ؛ كد اقتصادي دعوت میگردد جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به امور قراردادهای شهرداری مراجعه وپس ازتکمیل نسبت به تحويل به دبير خانه شهرداري حسن آبادفشافویه اقدام نمایند نمایند. ضمناً مهلت قبول پیشنهادات حداکثرده روز پس ازچاپ آگهی نوبت دوم خواهدبود.

هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است

برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قراردادنشوندسپرده آنان به ترتيب انصراف ضبط خواهدشد

ساير اسناد و اطلاعات و جزييات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گرديده است

دارابودن شرایط احرازوصلاحیت فنی الزامی است

  • hassanabadcity.ir/fastnews/6022
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 14:07 1402/3/7